:)

:)

20 listopada 2014

REAGUJ. MASZ PRAWO !!!


Dziś mamy 20 listopada, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i chciałabym bardzo poruszyć temat kampanii Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO.

Głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy. Więcej informacji na stronie: http://jakreagowac.pl/
 

Reaguj. Masz prawo, ale czy rzeczywiście tak łatwo jest nam zareagować??? Czy cudza krzywda, zwłaszcza dziecka nas dotyka…. Czasy są takie, że większość z Nas na taką krzywdę wobec dziecka wogóle nie reaguje, udaje, że jej nie widzi, po prostu nie chce się wtrącać – bo ma swoje problemy. Ale czy te nasze problemy rzeczywiście są? Czy po prostu są one tak błahe w stosunku do krzywdzonych czy bitych dzieci, że nie wiemy jak zareagować?Nie chodzi tu, aby być teraz pobłażliwym i wychowywać dzieci bezstresowo czy dać sobie wejść na głowę po prostu trzeba być ludzkim wobec dzieci i wychowywać je bez przemocy. A jeśli widzimy przemoc w naszym otoczeniu, reagować !!!

Dla nas rodziców najważniejsze powinno być nasze dziecko, dlatego tak ważne jest by wychowywać je mądrze, dlatego:

 
Mów często dziecku, że Je kochasz ! Pokazuj, że kochasz je bezwarunkowo, mimo wszystko i że to ono jest dla Ciebie najważniejsze – w końcu jest owocem naszej miłości !!!

Pokaż granice! Granice muszą być realne i dostosowane do wieku dziecka, wtedy dają mu poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest by granica była jasno określone, tak by dziecko zrozumiało.

Słuchaj i tłumacz! Przede wszystkim słuchaj swojego dziecka, ono wszystkiego uczy się od nas dorosłych i tłumacz mu na spokojnie wszystko, pokazuj przykłady, dzieci są z natury ciekawe, pewnych rzeczy nie rozumieją, a rozmowa to podstawa.

Nagradzaj starania i zachęcaj dziecko do podejmowania wysiłków - ono bardzo pragnie Twojej akceptacji, zrozumienia, miłości oraz jasnych reguł i przewidywalnego świata.

A przede wszystkim REAGUJ. MASZ PRAWO. szczególnie na krzywdę dziecka !!!
Przeprowadzone na zlecenie RPD, przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%).
Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czująć się "uprawnionymi" do tego. Powodem brak działania u prawie jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach.
Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka. Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia zauważonej przemocy jakiejkolwiek instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dzieci.

Blogosfera parentingowa postanowiła włączyć się w Kampanię Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj masz prawo” , dołączamy potężną ekipą, na czele której stoi Żaneta ->  Klik

Pospolite ruszenie blogerów odbywa się jednocześnie w dniu 20.11. na ponad 50-ciu blogach.
Właśnie tego dnia, chcemy uświadomić chociaż garstkę ludzi na to, co należy zrobić jeśli tuż obok nas, dzieje się krzywda jakiemuś dziecku. Chcemy odmienić statystyki !

Przemoc to nie tylko bicie, znęcanie się i wykorzystywanie seksualne dzieci. To również zaniedbywanie, karmienie na siłę lub głodzenie, przemoc psychiczna i emocjonalna. Warto byśmy otworzyli oczy i reagowali na każdy jej przejaw.
Jednym z filarów kampanii są "skrypty reakcji", których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których - jak wykazują badania - nie wiedzą jak się zachować.

A zatem!
Reaguj na ulicy.
Ale jak?

Po pierwsze reaguj bez agresji – inaczej możesz zaognić sytuację. Obniż zdenerwowanie zaczynając miłą rozmowę. Nie osądzaj z góry, bo ktoś przestanie słuchać. Najlepiej zaoferuj pomoc lub użyj przykładowej historii (tzw. z życia, z morałem). Daj do zrozumienia, że bicie/zaniedbanie szkodzi dziecku. Poleć książkę/daj ulotkę o wychowaniu bez przemocy. Możesz też podzielić się własnym doświadczeniem.

Reaguj na ulicy.


Reaguj po sąsiedzku.


Reaguj przez instytucje.

Akcja blogerów została objęta honorowym patronatem Pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka 
Klik Oraz patronat medialny Mama moja KlikW poście wykorzystałam materiały ze strony: http://jakreagowac.pl/ 
WEJDZ - POCZYTAJ - REAGUJ - MASZ PRAWO

2 komentarze: